Meníčka.cz

Cookies používáme za účelem zkvalitňování obsahu, pro zajištění správného chodu webu, nebo monitoringu. Cílem je, aby se obsah intuitivně přizpůsobil potřebám uživatele, jeho zájmům či očekávání v adekvátní míře, např.: (oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, nebo reklamy). Cookies zabezpečuje a napomáhá k lepšímu cílení obsahu, tak aby se uživatel cítil co možná nejkomfortněji. Používáním webu www.menicka.cz souhlasíte s tím, že k poskytování obsahu, monitoringu a cílení reklam používá soubory cookie.

Co jsou to cookies?

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Kde cookies využíváme?

Oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, měření návštěvnosti, cílení reklamy.

Proč využíváme cookies?

Cookies používáme za účelem zkvalitňování obsahu, pro zajištění správného chodu webu, nebo monitoringu. Cílem je, aby se obsah intuitivně přizpůsobil potřebám uživatele, jeho zájmům či očekávání v adekvátní míře, např.: (oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, nebo reklamy). Cookies zabezpečuje a napomáhá k lepšímu cílení obsahu, tak aby se uživatel cítil co možná nejkomfortněji.

Povolení a zákaz cookies?

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies povoluje, máme za to, že s ukládáním cookies našimi internetovými stránkami souhlasíte, a to až do okamžiku, kdy ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera.

Pokud cookies zakážete, nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit!

S jakými partnery spolupracujeme?

Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce – jedná se o: Google AdSense a Seznam Sklik). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.