Akce ve městě + přidat bezplatně akci

Cookies

Cookies používáme za účelem zkvalitňování obsahu, pro zajištění správného chodu webu, nebo monitoringu. Cílem je, aby se obsah intuitivně přizpůsobil potřebám uživatele, jeho zájmům či očekávání v adekvátní míře (např.: oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, nebo reklamy). Cookies zabezpečuje a napomáhá k lepšímu cílení obsahu, tak aby se uživatel cítil co možná nejkomfortněji. Používáním webu www.menicka.cz souhlasíte s tím, že k poskytování obsahu, monitoringu a cílení reklam používá soubory cookie.

Co jsou to cookies?

Cookies jsou drobné textové dokumenty používané převážnou většinou webů, které jsou ukládány na vašem zařízení (v případě pixelů v rámci samotného webu či zaslaného e-mailu) pomocí internetového prohlížeče. Informace, které cookies obsahují, jsou vytvořeny serverem webu a mohou být použity ve chvíli, kdy uživatel ze stejného zařízení navštíví webovou stránku znovu, příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Cookies jsou vytvořeny, aby zaznamenávaly informace o chování uživatele na stránce. Cookies nikdy neobsahují citlivé údaje. Nejedná se o počítačové programy a nemohou být použity k šíření počítačových virů. Procházení webu bez těchto souborů by bylo mnohem složitější.

Kde cookies využíváme?

Oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, měření návštěvnosti, cílení reklamy.

Proč využíváme cookies?

Cookies používáme za účelem zkvalitňování obsahu, pro zajištění správného chodu webu, nebo monitoringu. Cílem je, aby se obsah intuitivně přizpůsobil potřebám uživatele, jeho zájmům či očekávání v adekvátní míře (např.: oblíbené položky, poslední navštívená lokalita, poslední navštívené provozovny, nebo reklamy). Cookies zabezpečuje a napomáhá k lepšímu cílení obsahu, tak aby se uživatel cítil co možná nejkomfortněji.

Jak se dělí cookies?

Cookies je možné dělit podle doby, po kterou jsou uchovávány, podle subjektu, kterému patří, a podle jejich využití (o tom blíže až v další části).

V závislosti na délce doby uchování cookies je můžeme dělit na:

  • krátkodobé cookies, které jsou vymazány při zavření internetového prohlížeče, nebo
  • dlouhodobé cookies, které jsou v prohlížeči zařízení uchovávány i po jeho zavření, a expirují v závislosti na jejich nastavení. Tento typ cookies můžete manuálně z prohlížeče vymazat.

Podle subjektu, který cookies vydává, je možné je dělit na:

  • cookies prvních stran, které jsou vytvořeny webovým serverem naší služby, a většinou se jedná o cookies nezbytné pro fungování stránky, nebo
  • cookies třetích stran, které mohou být rovněž ukládány přes naše webové stránky, avšak nepochází z našich aplikací. To je možné pomocí odkazu na soubor, například JavaScript, který je uložen mimo naši doménu. Většinou se jedná o cookies, které nám umožňují analyzovat naše webové stránky, případně sdílet reklamní obsah.

Povolení a zákaz cookies?

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies povoluje, máme za to, že s ukládáním cookies našimi internetovými stránkami souhlasíte, a to až do okamžiku, kdy ukládání cookies zakážete. Zde najdete návody, jak tyto soubory blokovat v prohlížečích Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari a Opera.

Pokud cookies zakážete, nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit!

Soubory cookies na našich stránkách?

  • Oblíbené
  • Poslední navštívená lokalita
  • Pslední navštívené provozovny

S jakými partnery spolupracujeme?

Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce – jedná se o: Google AdSense a Yieldbird). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Propojení na sociální sítě

Tlačítka sociálních sítí jsou na našich Webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější pro Vás jako uživatele. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě.

Datum účinnosti: 01.06.2020

© Meníčka.cz, s.r.o.